ბათუმი საკრებულოს გარეშე და უპატრონოდ დარჩენილი 200 ათასამდე მოქალაქე - მესამე სექტორის შეფასება

რა კუთხით შეიძლება შეაფერხოს წარმომადგენლობითი ორგანოს არ არსებობამ ქალაქი და რა პრობლემების წინაშე რჩება ბათუმში მცხოვრები 200 ათასამდე მოქალქე? რაში ხედავს გამოსავალს მესამე სექტორი. რა ტიპის დათმობების აუცილებლობას ხედავენ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, მუნიციპალურ ორგანოთა სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის. თემაზე საუბარს მესამე სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად ვაგრძელებთ. რაში ხედავს გამოსავალს მესამე სექტორი. რა ტიპის დათმობების აუცილებლობას ხედავენ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, მუნიციპალურ ორგანოთა სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის. თემაზე საუბარს მესამე სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად ვაგრძელებთ.

მეტის ნახვა