არის თუ არა საქართველო მზად, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - ევროკომისიის ახალი ანგარიში

არის თუ არა საქართველო მზად, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი - ევროკომისიამ საქართველოს შესახებ ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტის ეს ნაწილი, მხოლოდ, კანონმდებლობის დონეზე ვალდებულებების შესრულებას ეხება. ევროკავშირი იტყობინება, რომ ქვეყანას მომზადების გარკვეული დონე მართლმსაჯულების, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების სფეროში აქვს, თუმცა, ვალდებულებების განსახორციელებლად  მეტი მუშაობაა საჭირო.

ანგარიში ეხება მართლმსაჯულებას, შიდა ბაზარს, კონკურენციის პოლიტიკას, მედიას, მწვანე პოლიტიკას, სოფლის მეურნეობასა და საგარეო ურთიერთობებს. ანგარიში დაფუძნებულია საქართველოსთვის გამოგზავნილ კითხვარზე მიღებულ პასუხებზე.

მეტის ნახვა