„სახალხო დამცველი პარლამენტის წინააღმდეგ“

„სახალხო დამცველი პარლამენტის წინააღმდეგ“ - ომბუდსმენი საკონსტიტუციო სასამართლოში „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ ნორმებს ასაჩივრებს, რომლის მიხედვითაც პირის მიმართ სამართალდამცავებს ე.წ. თვალთვალი სასამართლოს ნებართვის საფუძველზე შეუძლიათ. მოსარჩელე მხარის არგუმენტაციით, პირის შესახებ ცნობების შეგროვება და მისი ვიზუალური კონტროლი სასამართლოს ნებართვის გარეშე ხდება, რაც  იწვევს ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევას, მაშინ როცა სისხლის სამართლის კოდექსი ანალოგიურ ღონისძიებებისთვის  სასამართლოს განჩინებას სავალდებულოდ მიიჩნევს. საქმეს  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია განიხილავს.

მეტის ნახვა