10 სტუდენტმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სტაჟირება გაიარა

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ათმა სტუდენტმა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სტაჟირება გაიარა.

ექვს თვიანი ანაზღაურებადი პრაქტიკა ,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვის''- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიგეგმა. მიზანი სოფლის მეურნეობის დარგში კვალიფიციური კადრების მომზადებაა.

სტაჟიორებმა შემაჯამებელი პრეზენტაციებიც წარადგინეს. მათ სერტიფიკატებიც გადაეცათ.

მეტის ნახვა