რეგიონული მაუწყებლის მნიშვნელობა და გავლენა

მედიას დემოკრატიული ქვეყნის შენების პროცესში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. მაუწყებლები ხშირ შემთხვევაში რიგითი ადამიანების ცხოვრებას რადიკალურად ცვლიან, ცვლიან იმით, რომ „მოდარაჯე ძაღლის“ პრინციპზე დაფუძნებული საქმიანობით, ხელისუფლების მუშაობის მანკიერ პრაქტიკას ავლენენ და მაღალი თანამდებობის პირებს პასუხისმგებლობას აკისრებენ.

თავისუფალი მედიის რეპორტიორები ხმამაღლა საუბრობენ სისტემურ ხარვეზებსა თუ ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე. არის შემთხვევებიც, როცა მედია გაჭირვებული ხალხის დასახმარებლად, საზოგადოების გაერთიანების პასუხისმგებლობას იღებს თავზე.

დამოუკიდებელი მაუწყებლების მნიშვნელობასა და როლზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ.

მეტის ნახვა