აჭარაში, თავშესაფრების პროგრამების დაფინანსება და მოსარგებლეთა რაოდენობა იზრდება

აჭარაში თავშესაფრების პროგრამების დაფინანსება და მოსარგებლეთა რაოდენობა იზრდება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბიუჯეტი და ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება ,,ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის“ პროგრამაში.

დაფინანსება კი, ,,ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების, ასევე ,,დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის“ მიმართულებებით. უწყების ცნობით, ცვლილებები უახლოეს პერიოდში განხორციელება. ამჟამად პროგრამებით 162 ბენეფიციარი სარგებლობს.  ბიუჯეტი ჯამში ორ მილიონამდეა.

მეტის ნახვა