სოფლად მცხოვრები ქალების ინფორმირება და გაძლიერება

სოფლად მცხოვრები ქალების ინფორმირებისა და გაძლიერებისათვის, საქართველოს რეგიონებში შეხვედრების ახალი სერია იწყება.  მიზანი სოფლად მცხოვრები ქალების ცნობიერების ამაღლებაა. შეხვედრები,  გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის,  გაეროს განვითარების პროგრამის,  გაეროს მოსახლეობის ფონდის და ლიბერთი ბანკის ერთობლივი ინიციატივით ტარდება.  

მეტის ნახვა